เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไชต์ Carbon Dioxide(CO2)Fire Extinguisher


 •     เครื่องดับเพลิงไฟร์แมน ชนิดคาร์บอนไดออกไซต์ Carbon Dioxide (CO2)

  ***  เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ บรรจุถัง เหมาะสำหรับเปลวไฟ             อันเกิดจากเพลิง 

  • ประเภท  B  ไฟจากเชื้อเพลิงเหลวติดไฟ (น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส สี   แล๊กเกอร์) 
  • ประเภท  C  เชื้อเพลิงจากกระแสไฟฟ้า (อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์)                            โดยเฉพาะเพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                   ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ และไม่นำสื่อไฟฟ้า และที่สำคัญไม่ทิ้งคราบหลังฉีดทำให้ไม่เกิดความสกปรก และเสียหายต่อวัสดุ
  • ใช้ได้ที่อาคารสำนักงาน ห้องคอนโทรลไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ทีมีเครื่องจักรต่างๆ 
  • ข้อควรระวัง >>>> ควรวงเครื่องดับเพลิงชนิดนี้ไว้ในที่ร่ม ที่มีอุณหภูมิไม่สูงมาก  และปราศจากแสงแดดส่องถึง หรือใกล้เตาไฟ และไม่ควรจับปลายกระบอกฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ขณะใช้งาน และหลังใช้งานใหม่ๆ     (เพราะมันจะเย็นจนมือท่านอาจจะติดกับกระบอกเลย)