กระบองไฟ แบบ 2จังหวะ / 3จังหวะ

กระบองไฟจราจร

แบบกระพริบ 2 จังหวะ

  • จังหวะแรก ไฟแดงค้าง, จังหวะ 2 ไฟแดงกระพริบ
  •  แบบใส่ถ่าน 2 ก้อน    

 

แบบกระพริบ 3 จังหวะ

  •  จังหวะแรก ไฟแดงค้าง, จังหวะ 2 ไฟแดงกระพริบ และมีไฟฉายปลายกระบอก
  •  แบบใส่ถ่าน 2 ก้อน