แผงกั้นจราจร

แผงกั้นจราจร

แบบมีล้อ

  • ขนาดความสูง 1.1 เมตร
  • ความยาว 1, 1.5, 2 เมตร
  • พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน หรือ ป้ายเพิ่มข้อความหรือสัญลักษณ์ตามต้องการ

แบบไม่ล้อ

  • ขนาดความสูง 1 เมตร
  • ความยาว 1, 1.5, 2 เมตร
  • พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน หรือ ป้ายเพิ่มข้อความหรือสัญลักษณ์ตามต้องการ