หน้ากากป้องกันสารเคมี

หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี

  • หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี มี 2 แบบ คือ
  • 1. ใช้แล้วทิ้ง : หน้ากากอนามัย หน้ากากเซฟตี้ ใช้ป้องกันยาฆ่าแมลง สารเคมี แบคทีเรียต่างๆ
  • 2. ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ : หน้ากากกันฝุ่น หน้ากากเซฟตี้ หน้ากากรุ่นที่มีตลับกรอง