ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันฝุ่นและสารเคมี

  • ชุดป้องกันสารเคมีประเภทมีแรงดัน : เหมาะสำหรับป้องกันกรดด่าง แอลกอฮอล์ น้ำมัน และสารเคมีต่างๆ
  • ชุดป้องกันฝุ่นละออง สี ผงเคมี ไอระเหย
  • ชุดป้องกันสารเคมีประเภทต่างๆ