อุปกรณ์ลดเสียง

อุปกรณ์ลดเสียง

  • ปลั๊กลดเสียง หรือปลั๊กอุดหุลดเสียง : น้ำหนักเบา ลดเสียงได้ตั้งแต่ระดับ 75, 85, 95 เดซิเบล แตกต่างตามรุ่นต่างๆ
  • ครอบหูลดเสียง : ใช้กับสถานที่ทำงานที่มีความดังมาก เพื่อให้พนักงานปลอดภัยจากอันตรายของเสียง