หัวฉีดดับเพลิง

 

H 1 >>>> หัวฉีดด้ามปืน PROTEK รุ่น 366 ปรับน้ำได้ 4 ระดับ 

          จากประเทศแคนาดา

- มีคันโยก เปิด-ปิดน้ำ (แบบบอลวาล์ว) ได้ตามต้องการ

- สามารถปรับปริมาณน้ำได้ 4 ระดับ 30-60-95-125 แกลลอน/นาที
- สามารถปรับชนิดของน้ำได้ 3 ระดับ ลำตรง/กึ่งลำฝอย/ม่านน้ำ

- ได้มาตรฐาน NEPA 1964 STANDARD ผลิตจากประเทศแคนาดา


H 2 >>>> หัวฉีดน้ำดับเพลิงนิดใ้ช้ฉีดน้ำเป็นลำตรง แบบสวมเร็ว

ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว ทำด้วยอลูมิเนียม,ทองเหลือง

ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว ทำด้วยอลูมิเนียม,ทองเหลือง

ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว ทำด้วยอลูมิเนียม,ทองเหลือง

                                           ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว ทำด้วยอลูมิเนียม,ทองเหลือง

                                           ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 75 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองชุปโครเมียมมีมือถือ
                                           ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 75 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองชุปโครเมียมแบบเกลียว


                                          H 3 >>>> หัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรง หรือฉีดเป็นฝอย
                                          สำหรับสวมปลายหัวฉีด ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงหรือปรับฉีดเป็นฝอย สำหรับสวมปลายหัวฉีด (DIFFUSER NOZZLE FOR BRANCH PIPE)
- ขนาด 1.5 นิ้ว และขนาด 2.5 นิ้ว
 
                                          H 4 >>>> หัวฉีดน้ำยาโฟม แบบสวมเร็ว พร้อมสายชักน้ำยาโฟม ชนิดประจำรถ 
หัวฉีดน้ำยาโฟม แบบสวมเร็ว พร้อมสายชักชักน่้ำยาโฟม ชนิดประจำรถ ขนาด 2.5 นิ้ว
 
                                          H 5 >>>> แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง สำหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง 
แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง (MONITOR GUN TURRET) สำหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง ชนิดใช้ต่อกับท่อขนาด 2.5 นิ้ว มีคันบังคับแบบด้ามยาวโลหะ สามารถปรับให้สูงต่ำและหมุนได้รอบตัว มีความคล่องตัวในการใช้งานสูง พร้อมหัวฉีดด้ามยาว ชนิดทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ขนาด 2.5 นิ้ว


  • ข้อต่อทางแยกน้ำ

  • ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง

  • ข้อต่อสายส่งน้ำ/ข้อต่อทางจ่ายน้ำ/ฝาปิดท่อน้ำออก