ชนิดของเชื้อเพลิง

ชนิดของเชื้อเพลิง

  • เชื้อเพลิงประเภท A ของแข็งที่ติดไฟ เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ และพลาสติกบางชนิด สามารถดับด้วยน้ำ หรือ เคมีแบบแห้ง
  • เชื้อเพลิงประเภท B ของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟ เช่น เบนซิน ทินเนอร์ แก๊สหุงต้ม เพลิงประเภทนี้ต้องดับด้วยการตัดออกซิเจน
  • เชื้อเพลิงประเภท C อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ ชิ้นส่วนไฟฟ้าต่างๆ ต้องใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า
  • เชื้อเพลิงประเภท D สารเคมีหรือโลหะที่ติดไฟ เช่น ผงแมกนีเซียม โซเดียม ปุ๋ยยูเรีย ต้องใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารที่เป็นเชื้อเพลิง
  • เชื้อเพลิงประเภท K น้ำมันจากการประกอบอาหาร เช่น น้ำมัน/ไขมันพืช และสัตว์ ใช้เคมีที่เป็นด่างให้ทำปฏิกิริยากับกรดไขมัน แล้วเปลี่ยนสภาพเป็นโฟมเพื่อดับเปลวเพลิง