ประเภทของถังดับเพลิง

ถังดับเพลิงที่เห็นทั่วไป มีกี่ชนิดกันนะ ❓
•ชนิดผงเคมีแห้ง (สามารถดับเพลิงชนิด A,B,C)
•ชนิดน้ำยาเหลวระเหย (สามารถดับเพลิงชนิด A,B,C)
•ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (สามารถดับเพลิงชนิด B,C)
•ชนิดน้ำสะสมแรงดัน (สามารถดับเพลิงชนิด A)
•ชนิดสารสะอาด (สามารถดับเพลิงชนิด A,B,C)
•ชนิดโฟม (สามารถดับเพลิงชนิด A,B)
•ชนิดเคมีสูตรน้ำ (สามารถดับเพลิงชนิด A,B,C,D,K)
ดังนั้นในการซื้อถังดับเพลิง ควรเลือกชนิดน้ำยาถังดับเพลิง ให้ถูกกับประเภทที่จะนำไปใช้ด้วยนะคะ ✨